کلیدواژه‌ها = مردم
مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-18

10.22059/jpq.2021.245362.1007174

محمدمهدی اسماعیلی؛ محسن دشتکوهی


جستاری در الگو یابی انقلاب اسلامی ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 79-93

10.22059/jpq.2012.29988

کیامرث جهانگیر؛ ابراهیم شفیع پور


حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 69-87

محمدحسین جمشیدی