کلیدواژه‌ها = نابرابری
تعداد مقالات: 4
2. نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

10.22059/jpq.2013.50497

عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده


4. جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

احمد ساعی