کلیدواژه‌ها = سازه انگاری
امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 133-150

10.22059/jpq.2012.29933

کیامرث جهانگیر؛ محمدباقر یوسف نیا پاشا


هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 133-150

عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکار


همکاری و منازعه در روابط بین الملل: نگاهی به نظریه سازه انگارانه «الکساندر ونت»

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208

ابومحمد عسگر خانی؛ جهانشیر منصوری مقدم


بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 209-226

فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387

نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی