کلیدواژه‌ها = سازه انگاری
تعداد مقالات: 8
1. امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-150

10.22059/jpq.2012.29933

کیامرث جهانگیر؛ محمدباقر یوسف نیا پاشا


2. همکاری و منازعه در روابط بین الملل: نگاهی به نظریه سازه انگارانه «الکساندر ونت»

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 189-208

ابومحمد عسگر خانی؛ جهانشیر منصوری مقدم


3. بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 209-226

فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


4. هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 133-150

عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکار


5. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


6. جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی