نویسنده = محمد جعفر جوادی ارجمند
تعداد مقالات: 11
2. رابطۀ امنیت- توسعه در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-332

10.22059/jpq.2019.228045.1007024

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ عبدالرسول دیوسالار


4. مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 611-628

10.22059/jpq.2017.62855

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل


5. تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 777-792

10.22059/jpq.2014.53795

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ هادی طلوعی


6. رویکرد کارگزارمحور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-118

10.22059/jpq.2014.51767

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سیده لیلا موسوی


7. نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-95

10.22059/jpq.2013.35306

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی


8. جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-113

10.22059/jpq.2012.29989

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مرتضی اسمعیلی


9. رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 357-364

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد


10. آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 89-106

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده