نویسنده = محمد علی شیرخانی
اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 129-149

10.22059/jpq.2016.57325

محمدعلی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


سرمایۀ اجتماعی و رقابت‌پذیری در نظام بین‌الملل

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 721-740

10.22059/jpq.2015.55584

محمد علی شیرخانی؛ محمود خلف رضایی


مبادلات نفت و گاز و همکاری بین‌المللی (با) ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 687-706

10.22059/jpq.2014.53371

محمد شیرخانی؛ محمد خدام