نویسنده = جلال درخشه
تعداد مقالات: 7
7. سعادت از دیدگاه امام علی(ع)؛ تحلیل ریشه «سعد» در نهجالبلاغه

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-201

10.22059/jpq.2013.35662

جلال درخشه؛ امید شفیعی قهفرخی