نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 11
3. گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1065-1083

10.22059/jpq.2017.222068.1006977

سید احمد موثقی


4. دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 967-989

10.22059/jpq.2015.55954

سید احمد موثقی؛ علیرضا کاهه


6. نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


7. بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 321-340

سید احمد موثقی؛ مسلم کرم زاده


8. تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 301-320

سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی


9. جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

سید احمد موثقی


10. قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

سید احمد موثقی؛ گلپر اسفندیاری


11. بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری