کلیدواژه‌ها = اندیشۀ سیاسی
مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-18

10.22059/jpq.2021.245362.1007174

محمدمهدی اسماعیلی؛ محسن دشتکوهی


منابع سخت قدرت متعالی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 783-803

10.22059/jpq.2019.269804.1007338

رضا لک‌زایی؛ مصطفی ملکوتیان


فضیلت مدنی در اندیشۀ عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 407-429

10.22059/jpq.2014.52399

عباس منوچهری؛ یدالله هنری


نسبت آزادی و امامت از نگاه شهید بهشتی

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 149-166

10.22059/jpq.2013.50503

داود فیرحی؛ محمد اسماعیل شیخانی