کلیدواژه‌ها = تجدد
نظریه‌های تجدد، از عقل خود‌بنیاد تا عقل ارتباطی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 133-151

10.22059/jpq.2021.295056.1007536

بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 891-907

10.22059/jpq.2017.135491.1006650

احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.


امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 193-209

10.22059/jpq.2012.29975

حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی


بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 205-224

محمد تقی قزلسفلی