کلیدواژه‌ها = تجدد
تعداد مقالات: 9
2. پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 891-907

10.22059/jpq.2017.135491.1006650

احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.


4. امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


5. بررسی جریان¬شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-58

10.22059/jpq.2012.35292

موسی نجفی؛ محمد سجاد نجفی


6. مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 193-209

10.22059/jpq.2012.29975

حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی


7. بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 205-224

محمد تقی قزلسفلی