کلیدواژه‌ها = تروریسم
مدرنیته، جهانی‌شدن و پدیدۀ تروریسم مدرن و پسامدرن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2018.204468.1006767

سیدمحسن آل‌غفور؛ رضا صادقیان


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


امپراتوری جدید و تروریسم

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 123-151

10.22059/jpq.2013.36741

صمد ظهیری


عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 21-37

محمدرضا تخشید؛ یاسر میری


ریشه های ایدئولوژیک تروریسم

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 131-151

محسن رهامی؛ آذر علی نژاد


جهانی شدن و القاعده

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 171-188

مهدی عباس زاده فتح آبادی


تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 161-177

احمد ساعی؛ مجید معصومی


نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


بنیاد گرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

مهدی عباس زاده فتح آبادی


بررسی ریشه های خشونت در الجزایر دهه 90

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

احمد دوست محمدی؛ حسین زحمتکش


تروریسم و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی جدید

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

ابراهیم متقی؛ صمد ظهیری؛ فاطمه جلائیان