نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، سید داود اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • آقایی، سید داود تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 23-37]

ا

 • ابراهیمی، نبی الله دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 189-203]
 • اخوان کاظمی، بهرام نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • اردستانی، علی چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟ [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • ارغوانی، فریبرز نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • اسمعیلی، علی تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از منظر مدل پیوستگی «جیمز روزنا» [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 283-300]
 • اعتمادی، فرهاد اختلافات سیاسی دولت ها بر سر راهبری اینترنت و حقوق بین‌الملل [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 15-31]
 • اکبریان، علیرضا اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • امیربیک، علی قدرت منطقه ای ایران و چالش های خارجی پیش روی آن [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 97-118]

ب

 • بابایی، رسول امکانات سیاسی در نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 39-56]
 • باباپور، محمدمهدی بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل‌گیری تا قانونمندی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 305-319]
 • باباپور، محمد مهدی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 97-114]
 • ببری گنبد، سکینه رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 357-364]
 • براتعلی پور، مهدی گفتگوهای عقلانی و جهان‎شمول‎گرایی اخلاقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 21-37]
 • براری، اباذر بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 359-377]
 • برخورداری، عارف ماهیت فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 1-19]

پ

 • پالیزبان، محسن بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 33-49]
 • پورپاشا کاسین، علی دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 153-170]
 • پوزش شیرازی، حسین بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 359-377]
 • پوزش شیرازی، علی تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358) [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 227-245]

ت

 • تخشید، محمدرضا عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 21-37]
 • تقی لو، فرامرز مبانی و مسائل فرانظریه سیاسی پوزیتیویستی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 51-67]
 • تقی لو، فرامرز طبیعت گرایی انتقادی و فرانظریه اجتماعی ـ سیاسی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • توحیدفام، محمد بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 39-58]

ج

 • جانزاده، علیرضا بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 303-322]
 • جمالی، حسین ضرورت بازنگری در سیاستگذاری آزمون ارشد علوم سیاسی (مطالعه موردی: آزمون 1387) [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 59-79]
 • جمشیدی، محمدحسین حکومت و مردم در اندیشه مولانا [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 69-87]
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 89-106]
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 357-364]

چ

 • چابکی، ام البنین تأثیر حضور آمریکا در حوزۀ خزر بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 57-76]
 • چشمه علایی، مهرداد مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 119-134]

ح

 • حاجی زاده، جلال بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU) [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 337-353]
 • حسینی، سیده مطهره نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 77-92]
 • حسینی متین، سید مهدی ساختار نظام بین الملل تک قطبی و تأثیرآن بر سیاست خارجی (با نگاهی به نقش امریکا پس از جنگ سرد) [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • حق پناه، جعفر هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 81-95]
 • حق گو، جواد مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم بر سیره ی امام خمینی(ره) [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 143-160]

د

 • درخشه، جلال بازسازی اندیشه دینی در ایران معاصر و تأثیر آن بر بازیابی تمدن اسلامی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 93-109]
 • دوست محمدی، احمد مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 97-114]
 • دوست محمدی، احمد ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 111-129]

ر

 • رادمرد، محمد اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 225-244]
 • رجبی، محمد ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 111-129]
 • رسولی ثانی آبادی، الهام تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 23-37]
 • رشیدی، احمد مدرنیته و اصالت‏گرایی فرهنگی در روسیه و ایران [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 115-134]
 • رضایی، علیرضا تبیین مبنای تئوریک تحلیل نظم جهانی در دوران پساجنگ سرد [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 265-282]
 • رضازاده، حبیب آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 89-106]
 • رهامی، محسن ریشه های ایدئولوژیک تروریسم [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 131-151]
 • رهبری، مهدی پراگماتیسم و سیاست مروری بر تاثیرات رویکرد پراگماتیستی در حوزه ی سیاسی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 125-142]

ز

 • زارعی، بهادر تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 153-169]
 • زاهدی، نسا تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 301-320]
 • زیباکلام، صادق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم بر سیره ی امام خمینی(ره) [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 143-160]
 • زیباکلام، صادق ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق ، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 59-75]

س

 • ساعی، احمد تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 161-177]
 • سجادپور، سید محمد کاظم دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 77-95]
 • سردارنیا، خلیل الله ضرورت مشارکت سیاسی نسل سوم جوانان در ایران، نقد تشکل های مشارکتی و پیشنهاد مدل کارامد [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 179-195]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا قدرت منطقه ای ایران و چالش های خارجی پیش روی آن [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 97-118]
 • سینایی، وحید بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 197-211]

ش

 • شیرخانی، محمدعلی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 213-232]
 • شیرخانی، محمد علی مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 119-134]
 • شکوه، حسن نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368) [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 287-307]

ص

 • صادقی زاده، سلمان علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 335-347]
 • صالحی، حمید ابرقدرت ها، نظام بین الملل و جنگ عراق علیه ایران [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 135-152]

ط

 • طاهری بن چناری، میثم جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن" [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 271-282]
 • طاهرخانی، ستاره مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 285-303]

ع

 • عابدی اردکانی، محمد رابطه «عزت نفس» و میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی «مطالعه موردی: جوانان یزدی» [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 233-252]
 • عالم، عبدالرحمن دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 153-170]
 • عالم، عبدالرحمن نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 135-154]
 • عباسی، ابراهیم چیستی سنت فکری رادیکالیسم اسلامی در ایران (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام) [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 155-174]
 • عباس زاده فتح آبادی، مهدی جهانی شدن و القاعده [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 171-188]
 • عبدالله پور، محمدرضا ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق ، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 59-75]
 • عبدالهی، محسن جهانی شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی؛ (تجربه ی آمریکای لاتین) [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 171-188]
 • عطایی، فرهاد دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 189-203]
 • علیدادی، شهربانو انقلاب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین الملل (2011-1979) [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • علی نژاد، آذر ریشه های ایدئولوژیک تروریسم [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 131-151]

غ

 • غفاری، مسعود تاثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مولفه های سیاسی حاکمیت ملی با بررسی موقعیت ایران [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 189-207]

ف

 • فاضلی، حبیب الله درآمدی بر اندیشه سیاسی اسماعیلی (با تاکید بر دولت اسماعیلیان نزاری ایران) [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 209-227]
 • فیرحی، داود استعاره‌های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 205-226]
 • فوزی، یحیی سمت و سوی تحولات سیاسی - اجتماعی بعد از انقلاب در ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 253-267]
 • فوزی، یحیی ابعاد، روند و عوامل مؤثر بر تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 193-204]

ق

ک

 • کریمی، غلامرضا ارتباطات فرهنگی بین المللی و تامین امنیت جهانی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 269-286]
 • کرم زاده، مسلم بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 321-340]
 • کسرایی، محمد سالار تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358) [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 227-245]
 • کشاورز، بهمن جایگاه و نقش نیروها و طبقات اجتماعی در ایران (1380-1360) [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 247-263]
 • کولایی، الهه اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 225-244]
 • کولائی، الهه نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368) [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 287-307]

ل

 • لطفیان، سعیده تحلیل نقشه های جنگ اتمی امریکا و برآورد تهدید نظامی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 245-264]
 • لعل علیزاده، محمد تاثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مولفه های سیاسی حاکمیت ملی با بررسی موقعیت ایران [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 189-207]

م

 • متقی، ابراهیم سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 309-328]
 • متقی، ابراهیم تبیین مبنای تئوریک تحلیل نظم جهانی در دوران پساجنگ سرد [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 265-282]
 • متین جاوید، مهدی سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 309-328]
 • محمدی خشتی، حسین سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 229-249]
 • مدیر شانه چی، محسن سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 229-249]
 • میری، یاسر عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 21-37]
 • میرزازاده احمد بیگلو، فرامرز نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 135-154]
 • مستقیمی، بهرام نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 251-270]
 • مسعودی، حیدرعلی دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 265-284]
 • مشیرزاده، حمیرا دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 265-284]
 • مصفا، نسرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 285-303]
 • مصلی نژاد، عباس بررسی تحلیلی و کارکردی مدل‌ها و فرایند های سیاستگذاری اقتصادی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 329-348]
 • معصومی، مجید تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 161-177]
 • ملکوتیان، مصطفی جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن" [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 271-282]
 • ملکوتیان، مصطفی بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل‌گیری تا قانونمندی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 305-319]
 • ملکوتی فر، حبیب الله ماهیت و نهایت طرح اصلاحات سیاسی در کشورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس و تاثیر آن بر وضعیت شیعیان [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 283-301]
 • منصوری مقدم، جهانشیر تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از منظر مدل پیوستگی «جیمز روزنا» [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 283-300]
 • موثقی، سید احمد تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 301-320]
 • موثقی، سید احمد بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 321-340]
 • موسوی، سید محمد ماهیت سیاسی دولت پهلوی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 331-334]

ن

 • نظری، علی اشرف چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 341-358]
 • نقیب زاده، احمد علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 335-347]
 • نقیب زاده، احمد بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 303-322]
 • نیکواقبال، علی اکبر بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 359-377]

و

 • واسعی زاده، نسیم سادات سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 213-232]
 • وحید، مجید بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 323-335]
 • وحیدی، موسی الرضا دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 77-95]
 • ولیزاده، اکبر رهیافت ها و نظریه های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسی بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 349-365]

ی