نویسنده = بهاره سازمند
رژیم‌سازی ژاپن در شرق آسیا

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 181-207

10.22059/jpq.2021.274128.1007374

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


رژیم سازی چین در شرق آسیا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-151

10.22059/jpq.2020.249369.1007203

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


هویت و منافع روسیه در منطقه‌گرایی اوراسیایی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 979-1000

10.22059/jpq.2018.221290.1006968

بهاره سازمند؛ حسین صور اناری


ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی