کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 67
6. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


7. توسعۀ روابط روسیه-اسرائیل و تأثیر آن بر منافع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 495-514

10.22059/jpq.2019.241131.1007128

سید حامد موسوی؛ امین نائینی


10. تحلیلی لکانی از «ناسیونالیسم» بلندپروازانۀ دولت پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 225-244

10.22059/jpq.2019.221060.1006960

حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی


14. آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


15. سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 201-220

10.22059/jpq.2017.60781

حمیرا مشیرزاده


19. روابط ایران و آمریکا؛ مسئله اسرائیل

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 497-514

10.22059/jpq.2016.57945

رضیه موسوی فر


21. آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


22. دیاسپورای ارمنی: فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1075-1094

10.22059/jpq.2015.55959

اکبر ولی زاده؛ شیوا علی زاده


23. زمینه های ساختاری نظریه پردازی ایرانی در روابط بین الملل

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 337-355

10.22059/jpq.2015.54853

حمیرا مشیرزاده؛ مجید کافی


24. تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 777-792

10.22059/jpq.2014.53795

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ هادی طلوعی