کلیدواژه‌ها = ایران
سازوبرگ ایدئولوژی در سیاست گذاری آموزش و پرورش ایران

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 679-651

10.22059/jpq.2024.366946.1008130

روح اله اسلامی؛ الهه ولی زاده


سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1167-1187

10.22059/jpq.2021.301113.1007581

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


امنیت‌ هستی‌شناختی و ملی شدن صنعت نفت در ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1269-1292

10.22059/jpq.2020.270829.1007345

حمیرا مشیرزاده؛ محمدحسین خانلرخانی


تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی