کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 71
3. سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1167-1187

10.22059/jpq.2021.301113.1007581

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


4. امنیت‌ هستی‌شناختی و ملی شدن صنعت نفت در ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1269-1292

10.22059/jpq.2020.270829.1007345

حمیرا مشیرزاده؛ حسین خانلرخانی


8. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


12. توسعۀ روابط روسیه-اسرائیل و تأثیر آن بر منافع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 495-514

10.22059/jpq.2019.241131.1007128

سید حامد موسوی؛ امین نائینی


14. تحلیلی لکانی از «ناسیونالیسم» بلندپروازانۀ دولت پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 225-244

10.22059/jpq.2019.221060.1006960

حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی


18. آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


19. سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 201-220

10.22059/jpq.2017.60781

حمیرا مشیرزاده


23. روابط ایران و آمریکا؛ مسئله اسرائیل

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 497-514

10.22059/jpq.2016.57945

رضیه موسوی فر


25. آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی