کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 21
2. آثار سیاسی فناوری هسته‌ای بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 271-287

10.22059/jpq.2020.235597.1007078

حسین کریمی‌فرد؛ علیرضا بینش فر


3. عربستان سعودی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 945-960

10.22059/jpq.2018.255898.1007246

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی


4. دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


7. مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه گرایی در سارک

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 625-642

10.22059/jpq.2014.53368

نسرین مصفا؛ حسین نوروزی


8. بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


10. امپراتوری جدید و تروریسم

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-151

10.22059/jpq.2013.36741

صمد ظهیری


11. طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


13. تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 161-177

احمد ساعی؛ مجید معصومی


14. نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


15. اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


16. پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


17. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


19. سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی


20. جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

سید احمد موثقی