کلیدواژه‌ها = امنیت
آثار سیاسی فناوری هسته‌ای بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 271-287

10.22059/jpq.2020.235597.1007078

حسین کریمی‌فرد؛ علیرضا بینش فر


دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه گرایی در سارک

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 625-642

10.22059/jpq.2014.53368

نسرین مصفا؛ حسین نوروزی


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


امپراتوری جدید و تروریسم

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 123-151

10.22059/jpq.2013.36741

صمد ظهیری


طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 161-177

احمد ساعی؛ مجید معصومی


نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی


جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

سید احمد موثقی