تعداد مقالات: 837
151. درآمدی بر علم بازتعریفی در نظریه روابط بین الملل

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

قاسم افتخاری؛ حسین خجسته نیا


152. جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید


153. پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی – سیاسی معاصر ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

حمید احمدی؛ مرتضی منشادی


157. مبانی و مسائل فرانظریه سیاسی پوزیتیویستی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-67

فرامرز تقی لو


162. ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق ، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 59-75

صادق زیباکلام؛ محمدرضا عبدالله پور


163. جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-80

10.22059/jpq.2012.29929

سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری


164. ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-75

10.22059/jpq.2012.29967

محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی


165. «سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-78

10.22059/jpq.2012.29987

محمد جواد هراتی؛ مسعود معینی پور


168. فرهنگ حاکم بر تعاملات ایران و عربستان از منظر تحلیل سازه‌انگارانه

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-78

10.22059/jpq.2013.50498

حمیدرضا ملک محمدی؛ سید مهدی مدنی


169. مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی – حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 63-82

محمود جلالی؛ صفورا بنی نجاریان


170. امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


171. تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-85

10.22059/jpq.2016.57322

احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام


173. نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-95

10.22059/jpq.2013.35306

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی