تعداد مقالات: 819
801. الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-43

10.22059/jpq.2020.277711.1007399

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصدق گنج خانلو


804. ریاست معنوی در فلسفۀ سیاسی ایرانی از منظر هانری کربن

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-109

10.22059/jpq.2020.238238.1007135

انشاءالله رحمتی؛ مجید سروند


806. رژیم سازی چین در شرق آسیا

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-151

10.22059/jpq.2020.249369.1007203

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


809. ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطۀ عقلانیت ابزاری

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 191-210

10.22059/jpq.2020.211734.1006857

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی پنداشته پور


813. آثار سیاسی فناوری هسته‌ای بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 271-287

10.22059/jpq.2020.235597.1007078

حسین کریمی‌فرد؛ علیرضا بینش فر


815. ژان ژاک روسو و بسط ایده شهروندی مدرن

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 307-325

10.22059/jpq.2020.254331.1007236

شروین مقیمی زنجانی


819. روند بحران کرکوک در تحولات سیاسی منطقه و سناریوهای آتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 385-401

10.22059/jpq.2020.267034.1007321

احمد نقیب زاده؛ محمد کاک حمد