کلیدواژه‌ها = روسیه
واکنش روسیه به سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 307-285

10.22059/jpq.2020.286850.1007480

اکبر ولی زاده؛ مرتضی شجاع


سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1167-1187

10.22059/jpq.2021.301113.1007581

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 91-105

10.22059/jpq.2012.35295

الهه کولائی؛ سیده مطهره حسینی


روابط ناتو و روسیه شکاف یا تعامل

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 135-151

10.22059/jpq.2012.29991

مجید بزرگمهری


پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار