تعداد مقالات: 852
126. سرمایه‌داری و معضل جهانی غذا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 273-289

10.22059/jpq.2014.52390

محمود غفوری؛ محمد داوند


127. بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 289-310

10.22059/jpq.2015.54851

کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی


129. انگاره‌ها و ساختار سیاسی مطلوب از منظر استاد مطهری

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-309

10.22059/jpq.2019.208169.1006821

مهدی امیدی؛ داود تقی‌لو


130. تعامل یا تقابل چین با آمریکا در خلیج فارس؟

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 293-313

10.22059/jpq.2017.61757

سید داوود آقایی؛ علیرضا اکبریان


135. قبض و بسط واگرایی‌های فروملی در پرتو سیاست‌های اتحادیۀ اروپا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 571-588

10.22059/jpq.2018.238726.1007106

سید داوود آقایی؛ عبدالله مهربان


136. سازۀ ‌دانایی‌ مدرن و امتناع بازتولید مدرنیته در زیست‌جهان ایرانی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 573-592

10.22059/jpq.2016.59172

مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد نژادایران


137. بررسی موانع مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 627-643

10.22059/jpq.2019.242236.1007139

محمدجواد حق‌شناس؛ شهناز زمردبخش آزاد


138. اندیشة «انتقادی» و بیداری اسلامی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 723-741

10.22059/jpq.2014.53791

فرامرز میرزازاده


142. جدال هویتی گفتمان‌های توسعه در تاریخ معاصر ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 853-870

10.22059/jpq.2018.245467.1007176

جهانبخش ایزدی؛ مصطفی مطهری


145. محدوده اختیارات حاکمان جور

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکترسیدعلیرضا صدرحسینی


146. هرمنوتیک رویکردی برای شفافیت سازی مفاهیم

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

احمد بخشایش اردستانی


147. رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

رسول افضلی؛ علی اسماعیلی