تعداد مقالات: 903

131. نظام دوحزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-75

10.22059/jpq.2013.35305

سید محمد علی موسوی؛ مرضیه جوادی ارجمند


132. سرمایه‌داری و معضل جهانی غذا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 273-289

10.22059/jpq.2014.52390

محمود غفوری؛ محمد داوند


133. بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 289-310

10.22059/jpq.2015.54851

کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی


135. انگاره‌ها و ساختار سیاسی مطلوب از منظر استاد مطهری

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-309

10.22059/jpq.2019.208169.1006821

مهدی امیدی؛ داود تقی‌لو


136. تعامل یا تقابل چین با آمریکا در خلیج فارس؟

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 293-313

10.22059/jpq.2017.61757

سید داوود آقایی؛ علیرضا اکبریان


141. قبض و بسط واگرایی‌های فروملی در پرتو سیاست‌های اتحادیۀ اروپا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 571-588

10.22059/jpq.2018.238726.1007106

سید داوود آقایی؛ عبدالله مهربان


142. سازۀ ‌دانایی‌ مدرن و امتناع بازتولید مدرنیته در زیست‌جهان ایرانی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 573-592

10.22059/jpq.2016.59172

مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد نژادایران


143. بررسی موانع مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 627-643

10.22059/jpq.2019.242236.1007139

محمدجواد حق‌شناس؛ شهناز زمردبخش آزاد


144. اندیشة «انتقادی» و بیداری اسلامی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 723-741

10.22059/jpq.2014.53791

فرامرز میرزازاده


148. جدال هویتی گفتمان‌های توسعه در تاریخ معاصر ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 853-870

10.22059/jpq.2018.245467.1007176

جهانبخش ایزدی؛ مصطفی مطهری