تخت بی بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی

نویسنده

چکیده

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می‌دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Public Choice Theory as an almost old view which has become far more prevalent recently, put the economic man in the center of its attentions. This man, once put in the political Sphere, often respond to the economic incentives presented by a cost-benefit analysis and his political and bureaucratic decisions are the Immediate consequences of this economic prospect. This article tries to clarify the Situation mentioned above

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy – Policy – state – government – Bureaucracy – public choice