تماس با ما

 

 

*  تلفن تماس:       61112530  

 

* پست الکترونیکی:    politics@ut.ac.ir 

 

* آدرس وب سایت:    jpq.ut.ac.ir

 

* آدرس پستی:    تهران - انقلاب - دانشکده حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه تهران -

                        دفتر مجله - اتاق 413 - کدپستی 1417614411

 


CAPTCHA Image