اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 149
تعداد پذیرش 13
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 90

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 9 %