گفتگو و توسعه

نویسنده

چکیده

روابط بین افراد و گروه‌ها و ملل اساساً برای رفع نیازها، نارسایی‌ها و کمبودهایی است که آنها به طور طبیعی دارند و جهت نیل به این هدف توسعه های و تحقق و افزایش ظرفیت‌ها، ثروت، رفاه، صلح و همزیستی ، انسان‌ها و جوامع مدرن به کمک عقل و علم و با تقسیم کار تخصصی و مبادله آزادانه کلمه و کالا و رقابت سازنده و گفتگو و مذاکره و سازش در سطوح ملی و بین‌المللی با یکدیگر همکاری می کنند. در واقع همان‌طور که این مقاله درصدد تبیین آن است، فضای صلح و تفاهم و گفتگو و آشتی، زمینه‌ساز توسعه و ترقی و تمدن است ولی فضای جنگ و خشونت و تنش و درگیری ، زمینه‌ساز عقب ماندگی و زوال می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The relationship between individuals and groups and nation is basicly for meeting needs, deficiencies and shortages that they have naturally.
In order to reach to this developmental goal and the realization of, and increasing, capacities, wealth, wel fare, peace and coexistence, modern people and societies by means of reason and societies by means of reason and societies by means of reason and science and with specialized division of labour and free exchange of word and goods and productive compelition and dialogue and negoliation and compromise at both national and international levels cooperate with each other, In fact, as this article seeks to explain it, the context of peace and mutual understand ding and dialogue and " dialogue and development" Compromise leads to development, but the context of war and violence and tension leads backwardness and decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Dialogue
  • liberty
  • modern
  • Modernity
  • Peace
  • Rationality
  • Violence
  • War