رابطه قدرت سیاسی – دیوانی و بودجه (مطالعه موردی موافقت نامه ودجه جاری نهاد ریاست جمهوری)

نویسنده

چکیده

این مقاله از زاویه قدرت و علوم سیاسی و با تمرکز بر واحد تحلیلی " موافقت نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری" نگاهی محدود به مبحث بودجه دولتی دارد . تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوان‌سالاری دولتی می‌تواند به ضرر نظام کارشناسی بودجه بیانجامد. قدرت، به‌ویژه در فرایند اعتبارات و تخصیص بودجه و از جمله در ردیف های متفرقه بودجه قابل اعمال است . در عین حال این اعمال نفوذ در فرایند حسابرسی و ارزیابی نیز قابل مشاهده است. این مقاله نگاهی خرد بر بودجه می‌گشاید بر موافقت‌نامه متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نهاد ریاست جمهوری متمرکز می‌شود تا بتواند به تایید این فرضیه بپردازد که تاثیر مقامات دیوانی – سیاسی نظام کارشناسی بودجه را تضعیف نموده و فرایند بودجه ریزی را به ابهام می کشاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Recommendations of International Organizations like as World Bank insist of the necessity of clear procedure of budgeting to achieve "good governance". "Good governance" needs a series of administrative and political readiness.
This article argues that the political pressure of officials in public administration could lead to ambiguity and unfair distribution of budget. Our unity of analysis is "Budget Agreement" between Management and Planning Organization of I.R. of Iran and Institution of Presidential Office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • budgeting
  • Institution of Presidential Office
  • Management and Planning Organization
  • Political Power