جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی

نویسنده

چکیده

با پایان جنگ تحمیلی عراق بر ایران و ضرورت بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و به تبع آن بازسازی ساختار های داخلی نظام اقتصادی و سیاسی و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به هر حال تحول نظام بین المللی و شرایط بالنسبه مثبت داخلی زمینه برای تغییر در رویکرد خارجی ایران فراهم آمد و ملاحظات نوینی پیش روی سیاست خارجی ایران قرار داد . این ملاحظات بر روابط ایران و اروپا نیز تاثیر گذاشت. با توجه به تقارن منافع اعضای اتحادیه اروپایی نوعی اشتراک نظر برای همکاری بیشتر و گسترش روابط با ایران از سوی این نهاد به وجود آمد. و سبب گسترش تعامل به ویژه در حوزه اقتصادی بین ایران و اروپا شد. در این مقاله روند تحولات منطقه ای و بین المللی، ضرورت بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، علل و عوامل گسترش تعامل با اروپا و جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

By the end of Iran-Iraq war and the need for reconstruction of the regions damaged during the war, the changes in the world social and economic structure and the fall of Soviet Union marked the changes in international and domestic relations. These developments paved the way for the revision of Iranian foreign policy and engaging in an active dialogue with the rest of the world.

The collapse of Soviet Union and disappearance of the world bi-polar order gave a more freedom and discretion to the EU in its international relations from the United States policies. This independent position by EU reflects the converging interests among the member states of EU for expanding ties with Iran, in particular in economic sphere. Because of the absence of the United States in economic activities in Iran, EU's access to the Iranian market is more attractive for EU. EU was keen not to lose this opportunity.

In this paper we shall review the international, regional and local developments which led to the expansion of the interactions between Iran and EU in the above period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • EU
  • Iran Dialogue
  • Iran Foreign Policy
  • Post War Iran