آرمان شهر عرفی شدن دین در سپهر سیاست، شرح و نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان

نویسنده

چکیده

در این نقد کتاب، اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان بررسی، و محتوای کتاب "از شاهد قدسی تا شاهد بازاری"، به طور مختصر معرفی می شود. عرفی شدن دین در سپهر سیاست، محور اساسی مباحثی است که در حوزه‌ی سنت، گفتمان، ایدئولوژی و آرمان شهر، تحلیل و تبین می شود. در واقع، رهیافت بنیادین حجاریان، نگرش جامعه شناختی به مقوله عرفی شدن در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مسایل توسعه ی ایران است. نگارنده با اتخاذ رویکردی انتقادی، رهیافت، چارچوب نظری و اندیشه های حجاریان را به چالش می کشد و در پایان نتیجه می گیرد که حجاریان بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود جامعه ایران و با تفسیری موسع به نتایج مطلوب و دلخواه دست می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, the social and political thoughts of Saeed Hajjarian are studied. The content of his book, Az Shahed-e Ghodsi Ta Shahed-e Bazari is introduced. The secularizing of the religion on the sphere of politics is the basis of all studies done in different fields such as tradition, discourse, ideology, and utopia .In fact, Hajjarian,s basic approach is his attitude toward the secularism in political sociology and issues related to Iran,s development. The writer tried to challenge Hajjarian,s theoretical framework, his approach and thoughts with a critical thinking and conclude that Hajjarian did not consider the current facts in Iran. However, in a broad sense he achieved his desired conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • National Interests
  • Norm and Value
  • Public Expediencies