رژیم های بین المللی و تحولات سیاسی – اقتصادی در قفقاز

نویسنده

چکیده

جدایی قفقاز از ایران در سال های اول قرن نوزده میلادی و همچنین فروپاشی شوروی و استقلال سه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان تحولات عمده‌ای در تاریخ ایران و منطقه و جهان در دو قرن اخیر بوده است. با توجه به موقعیت ژئوپولتیک قفقاز در منطقه و جهان و معضلات داخلی منطقه قفقاز، ما با حضور نیروها و منافع مختلف و بعضاً متعارضی در این منطقه روبه‌رو هستیم و سیر تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... نتیجه تعامل بین این نیروها و منافع مختلف و بعضاً متضاد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERNATIONAL REGIMES AND POLITICAL – ECONOMIC DEVELOPMENTS IN CAUCASUS

چکیده [English]

In view of the geopolitical statue of Caucasus in the region and the world and domestic problems of Caucasus region, we face different and sometimes contradictory forces and interests in the region. And political, economic, security, cultural, and… developments are result of interaction between these different and sometimes contradictory forces and interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • hegemony of international order
  • international regimes
  • National Interests
  • regional powers