عوامل و انگیزه های قاچاق انسان (با تاکید برآسیای مرکزی)

نویسنده

چکیده

قاچاق انسان بی تردید شکل جدیدی از برده داری مدرن در جهان است. طبق آمارهای سال1383سالانه بین 800 تا 900 هزار انسان در جهان، به منظور کار اجباری، کار خانگی یا سوءاستفاده جنسی قاچاق می‌شوند. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سالانه 7 تا 10 میلیارد دلار سودآوری دارد. سوال اصلی این مقاله "چیستی عوامل قاچاق انسان در آسیای مرکزی است".به این منظور بر پایه بررسی نتایج مطالعات نظری و میدانی در این زمینه، روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN TRAFFICKING IN CENTRAL ASIA

چکیده [English]

Human trafficking is one form of organized crime with 7 to 10 billion dollars profit next to drug and weapon trades. Former Soviet republics and Eastern Europe have become the newest sources of human trafficking, for Europe and North America for the purpose of sexual exploitation .This article is a result in causes of human trafficking in Central Asian republic of the former Soviet Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • human trafficking
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Migration
  • Tajikistan
  • Uzbekistan