«انقلاب های رنگی» در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آنها از انقلابهای واقعی

نویسنده

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رژیم‌هایی پدید آورد که با مشکلات فراوان سیاسی اقتصادی و ناکارآمدی قابل توجه مواجه بودند. در این میان، غرب به ویژه آمریکا که برای اجرای راهبردهایش به جای پا در این مناطق نیاز داشت، از طریق سازمان های ظاهراً‌ خصوصی به زمینه ‌سازی برای افزایش نفوذ خود با بهره‌گیری از مشکلات موجود پرداخت. این پژوهش به آنچه که در سال‌ های 2003، 2004 و 2005 به ترتیب در سه کشور گرجستان، اوکراین، و قرقیزستان اتفاق افتاد و به «انقلاب رنگی» مشهور شده‌اند می‌پردازد و تمایز آنها از انقلابهای واقعی را بازگو می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE "COLOR REVOLUTIONS" IN CENTRAL ASIA AND CAUCASUS AND THEIR DIFFERENCES WITH THE ACTUAL REVOLUTIONS

چکیده [English]

After falling down of the U.S.S.R and independence of central Asian and Caucasus states, we saw the regimes that had plenty of political and economic difficulties and vast unefficiency in those regions. At that time, the west especially the U.S that needed attendance in those regions to perform their world strategies, knowing the difficulties, began some serious attempts by private organizations (NGOs) to increase their influence.
The Purpose of this research is to survey the "Color Revolutions" that took place at Georgia (2003), Ukrain (2004) and Kyrgyztan (2005) and define their differences from the Actual Revolutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • Central Asia
  • color revolution
  • NGOs
  • Revolution