معرفی و بررسی کتاب: مسایل سیاست اجتماع گرایی

نویسنده

چکیده

در این کتاب، الیزابت فریزر به بررسی مشروح مفهوم اجتماع می پردازد و اجتماع گرایی سیاسی و فلسفی را مورد بررسی قرار می دهد سپس مشخصاً به تحلیل رابطه میان اجتماع گرایی و تفسیرگرایی، سازه گرایی اجتماعی، سرزمین، زندگی خانواده و در نهایت سیاست می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PROBLEMS OF COMMUNITARIAN POLITICS UNITY AND CONFLICT

چکیده [English]

In this book, Elizabeth Frazer offers a detailed study of the concept of community; and examines political and philosophical communitarianism. More specifically, she analyzes the relationships between communitarianism and interpretivism, social constructionism, Locality, Family life and finally politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • Community
  • Constructionism
  • Hermeneutic
  • interpretivism