سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسراییل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رغم ثبات برخی از عوامل موثر در سیاست خارجی، رفتار خارجی این کشور در قبال اسراییل دچار دگرگونی اساسی شد و حالت منازعه جویانه به خود گرفت. در حالی که قبل از این دوران، روابط دو رژیم در زمینه های مختلف استراتژیک، نظامی و حتی اقتصادی در سطح بالایی قرار داشت. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کدام نظریه روابط بین الملل بهتر می تواند این تغییر در سیاست خارجی را تبیین نماید؟ بدین جهت این مقاله فرضیه اصلی خود را روی نظریه سازه انگارانه روابط بین الملل قرار داده و بیان می دارد که شکل یری منافع ج.ا.ایران و جهت گیری های سیاست خارجی آن ریشه در نحوه شکل گیری و تکوین هویت آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTRUCTIVISM AND IRAN’S FOREIGN POLICY TOWARD ISRAEL

نویسندگان [English]

  • Davood Aghaee
  • Elham Rasooli
چکیده [English]

Despite some stable factors in Iran’s foreign policy , It has changed dramatically toward Israel after the Islamic Revolution in Iran. It was the case while these two countries had intensive strategic military and even economic relations before the Islamic revolution. The main question this article seeks to answer is that among IR theory which of them can better explain this change in Iran’s foreign policy. The article , using the constructivist approach in IR , seeks to show that, constitution Islamic of republic of Iran’s interests and it’s foreign orientations can be traced back to the way Islamic regimes identity is constructed. To this purpose , in the first section , the article looks at constructivism in IR and then examines the role of this approach in foreign policy analyses. Finally the article tries to apply constructivism approach to the analyses of Iran’s foreign policy to Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Foreign Policy
  • Identity
  • Israel
  • Norms