سند چشم انداز 1404 و سیاست خارجی ج.ا.ا در دستیابی به قدرت برتر منطقه ای

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سیاست خارجی ج.ا.ا و سند چشم انداز در رسیدن ایران به قدرت برتر منطقه ای است. در سند چشم انداز ایران 1404 برای نخستین بار نگاه منطقه ای به سیاست خارجی مطرح شده است. مفهوم قدرت برترمنطقه ای برایند دو هدف است: 1- کسب جایگاه برتر علمی، فن اوری و اقتصادی، 2- تعامل سارنده و موثر در روابط خارجی . هدف از ارایه این مقاله بررسی چالش های سیاست خارجی ج.ا.ا در اتخاذ رویکرد" تعامل سازنده" در سیاست خارجی ایران می باشد. در این مقاله، ابتدا به مفهوم چشم انداز و تعابیر لغوی و اصطلاحی آن اشاره شده است. سپس سابقه منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحت قرار می گیرد. آنگاه مفهوم منطقه و نظام منطقه ای در سند چشم انداز و ابعاد چالش برانگیز قدرت منطقه ای ایران بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRAN 1404 OUTLOOK DOCUMENT AND FOREIGN POLICY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN ACCESSING TO REGIONAL SUPERIOR POWER

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand
چکیده [English]

This research is to survey the relationship between foreign policy of I.R.R. and perspective document in reaching regional superior power. For the first time, in this document, regional approach has been put forwarded. The concept of regional superior power in the document has been taken from two aims: reaching to upper place of scientific, technology, economics, and an effective constructing interaction in foreign relations. The aim of this paper is to investigate foreign policy challenges in adopting constructive approach in Iran's foreign policy. Therefore, in the first part of this paper, it is pointed out to meanings and idioms of outlook. In the second phase, the background of regionalism in Iran's foreign policy before and after the Islamic revolution has been taken into consideration. In the third phase, the concept of dimensional challenges of Iran's regional power has been surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructive Interaction
  • Foreign Policy
  • Outlook Document
  • Sought vest Asian Region
  • Superior Regional Power