انقلاب مشروطه و رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد؛ پژوهشی در باب شکل گیری نخستین جریان های فکری و سیاسی در ایران

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

از زمان شکست ایرانیان در جنگ با روس‌ها و شکل گیری ذهنیت عقب‌ماندگی در ایران تا کنون، پاسخ به مسأله عقب ماندگی، علل پیدایش و نحوة رفع‌ آن مهم ترین دغدغة جامعه و نیروهای فکری و سیاسی آن بوده است. در حالی که مجموع عوامل داخلی و خارجی مانع از نیل به موفقیت می‌گردید، برداشت‌های متعدد و گاه متعارض از نحوة پاسخگویی به مسأله عقب‌ماندگی، کلید اصلی این ناکامی‌ها بود. این برداشت ها که پس از انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تدوین قوانین و استقرار نهادهای مدنی و سیاسی به وجود آمدند، چالش هایی عمده را میان سنت و تجدد پدید آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTITUTIONAL REVOLUTION AND ENCOUNTER OF IRANIANS WITH JANUS FACES OF MODERNITY

نویسنده [English]

 • Mehdi Rahbari
چکیده [English]

A response to the problem of irans backwardness preoccupied the minds of intellectual and Political forces. Since irans failure from russia while different domestic and external factors caused to defeat, differend and even contending views concerning Irans backwardness played a key role in these failures. These diverse and contending views which arised at first in compilation of laws and establishment of civic and political institutions, after the constitutional revolution, caused a major challenge between tradition and modernity. In this regard, different trends which appeared immediately after the constitutional revolution and kept their structure till present, can be categorized in three items including: modernism (consisting liberal democracy, social democracy and Marxism), traditionalism (including conservatism, theologism and egalitarianism or justice-centrism) and religions revivalism. This article examines these categories and explains their response to the issue of modernity and backwardness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • centrism
 • Communism
 • Conservatism
 • Constitutional Revolution
 • Justice
 • libral democracy
 • Modernity
 • Social Democracy
 • theologism
 • Tradition