چالش های نظری ایدئولوژی های سیاسی: مطالعه موردی ایران

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله با هدف تحریر شرایط تکوین چالش های نظری متداول ایدئولوژی های سیاسی و بررسی راه‌کارهای غلبه بر آنها ، چند ایده اصلی را به بحث نهاده است:
1) ایدئولوژی‌های سیاسی به لحاظ تحول اجتناب‏ناپذیر مبانی انگیزشی و شناختی آنها، نیازمند تحول هستند و در صورت عدم تحول و یا تحول نامناسب به دگماتیسم و یا بیگانگی نظری تبدیل می‏‎شوند.
2) پیدایش دگماتیسم و بیگانگی نظری در میان حاملان یک ایدئولوژی سیاسی، حاصل عملکرد پنج متغیر 1) ورود جزم‏اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژی 2) تأثیر مناسبات قدرت 3) محدودیت ارتباطات 4) عقل‏گریزی و 5) گرایش ذهنی به حفظ ثبات است.
3) راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگی نظری در سطح فردی و گروهی مقابله با پنج متغیر فوق‏الذکر و در سطح حاکمیت سیاسی گسترش مناسبات مردمسالارانه است.
برای بررسی تجربی ایده های فوق الذکر، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران نمونه تحقیقاتی این مقاله بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL CHALLENGES TO POLITICAL IDEOLOGIES: THE CASE STUDY OF IRAN

نویسنده [English]

  • Fardin Ghoreishi
چکیده [English]

This article describes and explains some theoretical challenges to political ideologies and seeks to offer some proper responses to these challenges. In this regard, the following ideas are concentrated:
1) The political ideologies have their own subjective and objective motives and their own cognitive basics. The more these motives and basics change the more the political ideologies modifies. If the political ideologies don’t follow their motivational and cognitive foundations, they will be transformed to dogmatism or theoretical alienation.
2) Dogmatism and theoretical alienation are rooted in A) Development of communication with dogmatist and alienated persons B) Power relations C) Communicative limits D) Irrationality E) Mental desire to Stability.
3) To overwhelm the challenges of dogmatism and theoretical alienation the above mentioned variables should be frustrated (in individual and group level) and democratic mechanisms should be developed (in the governmental level).

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa
  • Dogmatism
  • Ideology
  • Sociology of knowledge
  • Theoretical Alienation