معرفی و بررسی شکلی و محتوایی کتاب « بنیادهای علم سیاست»

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب «بنیادهای علم سیاست»، کتاب اصلی درس مبانی علم سیاست به ارزش سه واحد است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی تدریس می شود. با توجه به این که این اثر ارزشمند، بهترین منبع برای درس مبانی علم سیاست و آزمون کارشناسی ارشد معرفی می گردد، پس از معرفی و ذکر مفروضات این مکتوب به بررسی و نقد شکلی و محتوایی این اثر می پردازیم و در نهایت پس از ارائه فهرست مطالب پیشنهادی، برخی از اصلاحات و بازنگری ها از جنبه شکلی و محتوایی در این اثر ارزشمند را توصیه می کنیم.
کتاب «بنیادهای علم سیاست»، کتاب اصلی درس مبانی علم سیاست به ارزش سه واحد است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی تدریس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTRODUCING AND CONTAINING- FORMAL EVALUATING “BASES OF POLITICS”

نویسنده [English]

  • Mohammad laal alizadeh
چکیده [English]

The book titled “Bases of politics” is the original text for students of Bachelor of political sciences which is taught in a three-unit course. This compilation has been introduced as the best reference for Bases of politics course and Master of Science exam. We first introduce this text and assert its assumptions and then evaluate and criticize in contain and formal manner and finally after presenting a modified table of contents, we recommend a number of corrections in contain and formal manner.
We first introduce this text and assert its assumptions and then evaluate and criticize in contain and formal manner and finally after presenting a modified table of contents, we recommend a number of corrections in contain and formal manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bases of politics
  • Correction
  • critique
  • Evaluating
  • Introducing
  • recommendation