اروپا و جنگ پیش دستانه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

کشورهای اروپایی، شدیدترین مواضع را در برابر جنگ پیش دستانه جورج بوش اتخاذ کرده‌اند. این امر تحت تاثیر مولفه‌های مختلف قرار گرفته است. اول آنکه، در کشورهای اروپایی سنت موازنه گرایی منطقه ای و بین المللی پیوند یافته اند. دوم آنکه، جنگ پیش دستانه به افزایش قدرت تحرک امریکا در حوزه امنیت کشورهای اروپایی منجر می شود و در نهایت اینکه، جنگ پیش دستانه زمینه انشعاب در کشورهای اروپایی را فراهم می سازد. زمانی که امریکایی ها جنگ در عراق را بدون توجه به ائتلاف جهانی و مشروعیت‌یابی بین لمللی آغاز کردند؛ زمینه برای جدال و ستیزش کشورهای دوسوی آتلانتیک به وجود آمد. این امر را می توان شکلی جدید از واکنش بین لمللی نسبت به اقدامات امنیتی امریکا از زمان جنگ دوم جهانی به بعد دانست. سوال اصلی مقاله آن است که اروپا چه واکنشی در قبال جنگ پیش دستانه بوش از خود نشان داده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EUROPE AND THE PRE-EMPTIVE WAR

نویسنده [English]

  • Abbas Mosallanejad
چکیده [English]

The European countries' stances towards Bush's pre-emptive war were hard. This has been caused by some factors; first, the political European tradition of balance of power in regional and international system is still continuing. Second, the pre-emptive war has led to an increase of U.S mobility power in European security field. And at last the pre-emptive war has led to fractions and different political stances.
While America began the war in Iraq as unilateral strike and without any world coalition and multilateralism, European countries reacted against the Iraq war. They appraised American policy as a new form of international reaction after the World War 2.
The main question of this article is about the European reaction against Bush's
pre-emptive war. Although U.S and European countries are deeply familiar with Realistic approaches and enforcing power in international politics, they have accepted multilateralism and solidarity between great powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balancing traditions
  • inclusive coalition
  • Pre-emptive war
  • regime change policy
  • security coalition
  • war for justice