سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

احتمال تضعیف و بحران هویت ملی در بین مردم ایران و تقویت هویت‌های قومی و جهانی و در نتیجه امکان بروز چالش های اجتماعی و سیاسی در آینده نزدیک از دغدغه های ذهنی نخبگان علمی – اجرایی کشور است. مقاله حاضر با مطالعه موردی شهروندان تهرانی به مقایسه میزان هویت چهار گانه قومی، ملی، امتی و جهانی پرداخته است که نتیجه حاکی از آن است که اولاً هویت ملی با 2/94 % در راس قرار دارد و ثانیاً با دو هویت دیگر قومی و امتی نیز سازگاری دارد. به گونه ای افزایش هر کدام عامل کاهش دیگری نمی شود. ثالثاً هویت جهانی با 38/69% در پایین ترین سطح قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMMUNITARIANISM THEORY AND MULTIPLITY OF POLITICAL TRADITIONS IN CONTEMPORARY IRAN

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Aleghafour
چکیده [English]

There are different approaches to the question of developments in contemporary iran. This research is an attempt to introduce communitarianism theory whilst at the same time use it to examine the history of political thought in contemporary iran. Today this theory is one of the most important approaches of post modernist era which has challenged liberalism and some tenets of modernity.
Using this theory as a model, iran is a society with specific cultural and politicalcharacters, made of many communities and traditions. Each one of these traditions with its own specific mentality on the one hand tries to expand its rationality and on the other enters into dialogue, struggle, cooperation and friction with other traditions. Each tradition is trying to explain a method of socio-political life. This process will lead to emergence of a diverse socio – political institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • Community
  • Contemporary Iran
  • Good
  • Tradition