الگوی اجتماع گرایی و تکثر سنت های فکری – سیاسی ایران معاصر

نویسنده

دانشگاه چمران اهواز

چکیده

در نگاه به تحولات معاصر ایران زمین دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. تلاش این نوشتار آن است که ضمن معرفی نظریه ی «اجتماع گرایی» (communitarianism) با بهره گیری از آن به بررسی تاریخ اندیشه ی سیاسی ایران معاصر بپردازد. الگوی اجتماع گرایی به عنوان یکی از رویکردهای پست مدرن، جریانی است که سنت فلسفی و سیاسی مکتب مسلط غرب؛ لیبرالیسم و برخی از مبانی دوران مدرنیته را به زیر سؤال برده است. با استفاده از این الگو، ایران جدید، جامعه ای با شرایط فرهنگی – سیاسی خاص خود است که از اجتماعات و سنت های متفاوت و متکثر برخوردار است. هر یک از سنت ها با عقلانیت خاص خود، به عنوان سنت تحقیقاتی- پژوهشی از سویی به بسط عقلانیت خود پرداخته و از سوی دیگر به گفتگو، کشمکش، همکاری و سایش با دیگر سنت ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMMUNITARIANISM THEORY AND MULTIPLITY OF POLITICAL TRADITIONS IN CONTEMPORARY IRAN

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Aleghafour
چکیده [English]

There are different approaches to the question of developments in contemporary iran. This research is an attempt to introduce communitarianism theory whilst at the same time use it to examine the history of political thought in contemporary iran. Today this theory is one of the most important approaches of post modernist era which has challenged liberalism and some tenets of modernity.
Using this theory as a model, iran is a society with specific cultural and politicalcharacters, made of many communities and traditions. Each one of these traditions with its own specific mentality on the one hand tries to expand its rationality and on the other enters into dialogue, struggle, cooperation and friction with other traditions. Each tradition is trying to explain a method of socio-political life. This process will lead to emergence of a diverse socio – political institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • Community
  • Contemporary Iran
  • Good
  • Tradition