سنت اسلامی از منظر لیبرالیست های مسلمان

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

به جرأت می وان گفت که هیچ مفهومی در عرصه سیاسی – اجتماعی معاصر به اندازه سنت، سوال برانگیز و پر مناقشه نبوده است. بسیاری با اعتقاد به ضرورت نوگرایی هرگونه بازگشت به سنت را کهنه پرستی و موجب عقب ماندگی و از دست دان فرصت ها می دانند. در طیف افراطی مقابل عده ای دیگر، همه اکنون خود را در گرو سنت دانسته و باز تولید بی چون و چرای آن را رمز رستگاری خود می دانند. اما در این میان متفکران بی طرف سعی کرده اند صرف نظر از گرایش های ارزشی خود سنت را از زاویه ای علمی بکاوند. آنها بر آنند که سنت به عنوان معادلی برای کلمه انگلیسی (tradition) در معانی مختلف و مهم چون "میراث"، "ارث" و "فرهنگ" به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MOSLEM LIBERALISTS AND THE ISLAMIC TRADITION

نویسنده [English]

  • Shoja Ahmadvand
چکیده [English]

The Arabic word " turath" carries complex ideological connotations, the word has the sense of " heritage", "legacy" and " culture". The turath does not only imply the history of a tradition that extends to the present; it also convys the active sense of seeking to shape a political present by interpreting its identity in terms of a particular image of its past.
So, this article tries to find out the different meanings of turath firstly, and the views of Islamic Liberalists such as Fatama Mernissi, Lila Ahmed, Muhamad `Abid al-Jabiri, Taha `Aba al-Rahman and Fazlur Rahman on turath secondly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Political Thought
  • Identity
  • Islamic Liberalism
  • Islamic tradition
  • Tradition