منافع ملی و مداخلات بشردوستانه: بررسی نظری و تجربی

نویسنده

دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

در طی سال‌های پس از پایان جنگ سرد و به موازات شکل‌گیری رویه ای جدید از کاربرد زور تحت عنوان مداخله بشردوستانه، تلاش‌های نظری متفاوت برای درک پیدایی این مداخلات صورت گرفته است. نظریه‌پردازان با استفاده از نظریات سازه‌انگاری، جهان‌وطن‌گرایی، مکتب انگلیسی و واقع‌گرایی تلاش کرده‌اند تا به تبیین این پدیده بپردازند. در این مقاله سعی شده است ضمن مرور مختصر در سابقه این مداخلات، تعاریف و رویکردهای نظری متفاوت در مورد علل پیدایی آن، از دو منظر نظری و تجربی نگرش واقع‌گرایانه به مداخلات بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد. به لحاظ نظری این بحث مطرح می‌شود که مداخلات بشردوستانه به عنوان کاربرد زور برای تحقق اهداف انسانی، تا چه میزان با درک واقع‌گرایانه از نظام بین‌الملل همساز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL INTEREST AND HUMANITARIAN INTERVENTION: THEORETICAL AND EMPIRICAL EXAMINATION

نویسنده [English]

  • Ahmad Javanshiri
چکیده [English]

During the years after the end of the cold war and parallel to the forming a new practice for the use of force under the title of the humanitarian intervention, different theoretical endeavors have been made to understand the formation of the mentioned interventions. The theoreticians, using constructivism, cosmopolitanism, English School and realism theories, have tried to explain the said phenomena. In the present article it is tried to, brief reviewing the background of these interventions, examine the different theoretical definitions and approaches of the formation reasons of them from the two realistic theoretical and emprical views.
Theoretically it is considered that what the adaptation level of the humanitarian interventions, as the use of force for materializing the humanitarian ends, with the realistic understanding of the international system is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmopolitanism
  • humanitarian intervention
  • human rights
  • National Interests
  • Realism