جستاری نظری پیرامون جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی و رابطه دو مفهوم

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جهانی‌ شدن از مناقشه‌برانگیزترین مباحث روابط بین‌‌الملل در 15 سال گذشته بوده است. ضمن اینکه چند سالی است صحبت از بازگشت مفهوم امپراطوری در ادبیات روابط بین‌الملل به گوش می رسد. در این مقاله، دو مفهوم مزبور، بستر زمانی، جایگاه نظری، پیامدهای متصور برای هر کدام و ارتباط این رابطه دو مفهوم به اختصار بررسی می شود. فرض بر آن است که جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی به عنوان دو مفهوم نظری روابط بین الملل نقاط اشتراک و افتراقی دارند.
جهانی‌ شدن از مناقشه‌برانگیزترین مباحث روابط بین‌‌الملل در 15 سال گذشته بوده است. ضمن اینکه چند سالی است صحبت از بازگشت مفهوم امپراطوری در ادبیات روابط بین‌الملل به گوش می رسد. در این مقاله، دو مفهوم مزبور، بستر زمانی، جایگاه نظری، پیامدهای متصور برای هر کدام و ارتباط این رابطه دو مفهوم به اختصار بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL INSIGHT ON GLOBALIZATION, EMPIRE AND THEIR RELATION

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ramazanzadeh
  • H. A Masoudi
چکیده [English]

The two concepts of globalization and Empire are going to locate among the recent controversial concepts of IR. This article contains definitions, backgrounds, theoretical contexts, probable consequences and relationship between these two concepts. The article argues that globalization and empire are two separate but overlapping concepts.
The two concepts of globalization and Empire are going to locate among the recent controversial concepts of IR. This article contains definitions, backgrounds, theoretical contexts, probable consequences and relationship between these two concepts. The article argues that globalization and empire are two separate but overlapping concepts.
The two concepts of globalization and Empire are going to locate among the recent controversial concepts of IR. This article contains definitions, backgrounds, theoretical contexts, probable consequences and relationship between these two concepts. The article argues that globalization and empire are two separate but overlapping concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • ......
  • Empire
  • Globalization
  • Imperialism