آسیب شناسی ظهور و کارکرد نخستین جراید تشکیلاتی ایران در دهه اول مشروطیت

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد تهران

چکیده

ظهور و کارکرد جراید تشکیلاتی در ایران از مباحث مهم است که به دلیل ارتباط وثیق آن با احزاب سیاسی تاکنون به صورت شایسته به آن پرداخته نشده است. این مطبوعات اگرچه پس از انقلاب مشروطیت از نمودی آشکارتر برخوردار شدند، اما با شواهد موجود، مشخص می‌شود که این مطبوعات پیش از انقلاب مشروطه و قبل از آنکه احزاب سیاسی به صورت رسمی فعالیت نمایند، در ایران منتشر می‌شدند و حتی نام برخی از آنها برخاسته از گروه های سیاسی بود. در عین حال به دلیل نقش این مطبوعات و تاثیر آنها بر فضای ملتهب سال های آغازین مشروطیت، مطالعه عملکرد آنها در سه حوزه انتقادی، سیاسی و اجتماعی و کارکرد حزبی می‌تواند به درک بهتر تحولات دهه اول مشروطیت از زاویه عملکرد مطبوعات تشکیلاتی کمک شایان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PATHOLOGY AND SURVEY OF THE FUNCTION AND CREATION FIRST ORGAN PUBLICATION IN IRAN FROM IRAN'S CONSTITUTIONAL REVOLUTION TO THE DISSOLUTION OF THE THIRD PARLIAMENT

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zibakalam 1
  • Ali Reza Bagheri Dehababdi 2
1
2
چکیده [English]

Though in close relation to socio _ political parties and factions, the publication and function of different official organs can be regarded as one of the major issues of contemporary Iran which has not received due Attention.
The publication of such organs, which dates back to Iran `s constitutional revolution, has had a number of functions quite distinguishable from those of mainstream journalism in the country.
Knowledge of the functions of such publications can efficiently enhance our understanding of current sociopolitical changes and trends in contemporary Iran.
This book, after close consideration of the emergence of "organ publication" both in Iran and abroad attempts to present a survey of the functions of such publication with regard to three major spheres of activity, namely the sphere of critical thinking, socio_ political issues, and political parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • Function of publications
  • Iran
  • Organ publications
  • Political parties and factions