اقتصاد سیاسی فراآتلانتیک: همکاری و تعارض از 11سپتامبر تا بحران اقتصادی 2008

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

چکیده

اقتصاد یکی از مهم ترین روابط استراتژیک دوسوی آتلانتیک را تشکیل می دهد. اقتصاد اروپا و آمریکا هسته اصلی نظام اقتصاد جهانی است. در این عرصه، دوسوی آتلانتیک، ادغام شده ترین مناطق جهان تلقی می شوند. از این رو به نفع آنهاست که برای تداوم این نظام همکاری کنند. دو طرف، شرکای تجاری اصلی یکدیگر به شمار می روند. روابط اقتصادی آنها پس از پایان جنگ سرد به ویژه 11 سپتامبر تاکنون همکاری و تعارض را توأمان در برداشته است. در این نوشتار تلاش بر این است که ضرورت همکاری میان طرفین، با وجود برخی تعارضات بر اساس تحلیل تئوریک و با اشاره به بحران اقتصادی اخیر مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TRANSATLANTIC POLITICAL ECONOMY: COOPERATION & CONFLICT FROM SEPTEMBER 11 TO 2008 ECONOMY CRISIS

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saei 1
  • Roya khezri 2
چکیده [English]

Economics is one of the most Important Factors in the Transatlantic Relations.The Economics of Europe & America is the Original Core of the World Economic. In This Field, two sides of the Atlantic are the most Combined Regions of the World.Therefore Cooperation for Continuing this System has Benefits for them.Both sides are the Main Trade Partners for each other.Economic Relations after the End of the Cold War Specially post September 11th Until Now has Experienced Both Cooperation & Conflict.This Paper has tried to Show the Need of Transatlantic Cooperation in spite of existing Conflict,on the basis of Theory analysis and Referring to the Recent Economic Crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Cooperation
  • economic crisis
  • political economy
  • transatlantic relations