فوکو، اندیشمندی انتقادی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار با بررسی آرای میشل فوکو، توانایی های انتقادی اندیشه او به نمایش گذاشته می شود. چرا که به اعتقاد نویسندگان مقاله تأکید بر روایت‌های ساخت‌گرایانه و نسبی‌گرایانه و نیز تفسیر هاید‌گری آرای فوکو مانع از نمودار شدن جنبه‌های انتقادی اندیشه‌ و به طور کلی درک پروژه‌ی فکری انتقادی او شده است. بر این اساس، استدلال اصلی مقاله این است که فوکو در جایگاهی منحصر به فرد از جریان اندیشه‌ی انتقادی قرار دارد و فارغ از محدودیت های نظریه‌ی انتقادی قبل از خود است، بی آنکه در موضع پسا انتقادی غلطیده باشد. نوآوری های فوکو در بحث های مربوط به نقد و قدرت و پرداختن وی در دوران متاخر، به سوژه و روشنگری، دستاوردهایی قابل توجه برای تفکر انتقادی به همراه داشته است؛ به گونه ای که آرای وی در دوران معاصر مبنای شکل گیری بحث های گوناگون در اندیشه های متفکرانی نظیر ژیل دلوز، جورجو آگامبن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FOUCAULT: A CRITICAL THINKER

نویسندگان [English]

  • Abd al-Rahman Alem
  • Hamid yahyavi
چکیده [English]

This essay intends to show critical abilities of M. Foucault's thought. It purposes that assertion to structural and relativistic narratives of foucault's thought, and interpration of it on Heidegger, prevents to see critical aspects and critical thought project of Foucault. The essay argues that in regard to critical thought, and out of limits of previous critical theory, Foucault, without going to post – critical trends, has a unic position. His innovations in criticiam, power, and his attention in recent period to subject and enlightenment, has valuable achievements to critical thought, so that they has influenced various argumonts of such thinkers as jilles deleuze, jiorgio agamben and Antonio Negri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thought
  • Ethics
  • M. Foucault
  • power
  • subject