توسعه ی سیاسی در ایران پس از خرداد 1376

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشگاه آزاد تهران

چکیده

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL DEVELOPMENT IN IRAN AFTER THE KHORDAD 1376

نویسندگان [English]

 • Mehdi Abbas Abbasi Sarmadi 1
 • Mehrnush Rahbar 2
چکیده [English]

Theories related to the political development- at first rather as the renovation-with the termination of the second world war and the release of the Third World countries from the colonialism were largely propounded in the political studies and after a long change process in the new period, the literature and the political development concept have been reduced to " democracy". This kind of change has been together with democracy growing process in developed countries and also with the emerging debates about democracy in developing countries.As well, in Iran during the recent 100 years, numerous thought movements have been appeared in this context and spread campaigns have been performed.Besides the expression the political development concept,this present research tries,through a pathological view, to study it in Iran especially after the 1357 revolution. In this regard and in the light of the paper's main question

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitutional Law
 • Democracy
 • Iran
 • Islamic republic
 • Legalism
 • Political Development
 • Reforms
 • Religion
 • religious democracy