جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

جنگ و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، با وجود پایان جنگ سرد، همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و توأم با ترس و تهدید، خشونت و ناامنی و بی ثباتی کرده است. این جنگ ها و منازعات از مهم ترین علل رنج و محنت انسان ها، همراه با هزینه های عظیم انسانی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه ای، با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده، و تا عمیق‌ترین لایه های وجودی انسان ها، خانواده ها و جوامع توسعه نیافته نفوذ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WAR AND UNERDEVELOPMENT IN THIRD WORLD

نویسنده [English]

  • S. Ahmad Movassaghi
چکیده [English]

War and conflicts within and among third world countries and between them and western countries, despite the end of the cold war, continues to produce fear and threat, violence, insecurity and instability. They are some of the most important causes of pain and misery of peoples, together with immense human, social, economic and developmental costs, with vast and durable consequences, in deepest levels of societies, families, and individuals.
The main problem in this article is the relationship between war and underdevelopment. It seems that the climate of war and conflict and tension, wastes all resources of third world countries and impedes them from becoming developed, and makes their underdevelopment, with signs of poverty, unemployment, inflation, marginalization, authoritarianism, and dependency, worse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • instability
  • security
  • Third World
  • Underdevelopment
  • Violence
  • War