تحلیل تاثیر عوامل سیاسی- امنیتی در همگرایی منطقه ای «با بررسی موردی آ.سه.آن و شانگهای»

نویسنده

دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده

با توجه به علل و عواملی که نظریه پردازان برای آغاز و تداوم همگرایی در یک منطقه عنوان نموده اند از جمله؛ عوامل داخلی، منطقه ای، بین المللی، سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی وفرهنگی،...دوعامل اساسی عملگرایی و ملاحظات سیاسی-امنیتی و قدرت های حامی باعث ایجاد و تداوم همکاری و همگرایی منطقه ای در دو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه آ.سه.آن گردیده است. امور امنیتی و اوضاع خاص دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی و همچنین ساختار نظام بین المللی حاکم، سرنوشت دو سازمان مذکور را تحت تاثیر قرار داده است.
امور امنیتی و اوضاع خاص دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی و همچنین ساختار نظام بین المللی حاکم، سرنوشت دو سازمان مذکور را تحت تاثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF THE EFFECT OF CONVERGENCE OF KURDS AND SHIITE IN IRAQ IN SUCCESS OF IRAN'S SECURITY POLICY MAKING IN IRAQ

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Shahriari
چکیده [English]

Among others internal, regional, international, political, economic, technical, social and cultural factors are reasons that theorists introduce for beginning of integration at a region. By looking at the functions of the Shanghai Cooperation Organization and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), we understand that there are two basic pragmatic factors, the support of the great powers and political-security measures. All these factors can be causes for the continuity of regional cooperation and integration in Central Asia and Southwest Asia.
The special circumstances, the security of these regions and the ruling international structure have influenced the two mentioned organizations
The special circumstances, the security of these regions and the ruling international structure have influenced the two mentioned organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASEAN
  • Political factors
  • Regional Cooperation
  • security
  • Shanghai Cooperation Organization