پست صهیونیسم و تأثیرآن بر آینده اسرائیل

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پست صهیونیسم یکی از جریان های فکری در بین یهودیان و روشنفکران اسرائیلی طی دو دهه اخیر است. درباره تاثیر این جریان فکری بر صهیونیسم و آینده اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را برای اسرائیل مثبت و راهی برای برون رفت از بحران‌ها می داند و برخی آن را منفی و متزلزل کننده بنیادهای فکری صهیونیسم و نظریه دولت یهود و در نتیجه بی ثبات کننده اسرائیل معرفی می کنند. در این مقاله سعی شده است با توجه به این دو دیدگاه و با توجه به تاثیر و تاثر متقابل بین پست صهیونیسم و تحولات سیاسی و اجتماعی در اسرائیل تاثیر پست صهیونیسم بر آینده اسرائیل تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POST-ZIONISM AND ITS IMPACTS ON THE FUTURE OF ISRAEL

نویسنده [English]

  • Hakem Ghasemi
چکیده [English]

Post-Zionism is one of the intellectual trends and new discourses which has appeared in Israel in recent decades. On the impacts of post-Zionism on the future of Israel, there are different opinions: some scholars say post-Zionism is positive for Israel and a resolution for all its problems, while others say it is negative for Israel and may create bigger crises in the Zionist state. With regard to these opinions, in this article the impact of post-Zionism on the Israel is explained.
Post-Zionism is one of the intellectual trends and new discourses which has appeared in Israel in recent decades. On the impacts of post-Zionism on the future of Israel, there are different opinions: some scholars say post-Zionism is positive for Israel and a resolution for all its problems, while others say it is negative for Israel and may create bigger crises in the Zionist state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Zionism
  • Israel
  • Jewish Society
  • Jewish State
  • Post-Zionism
  • Zionism