مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

از پایان جنگ جهانی دوم، در برخی از کشورهای خاورمیانه شاهد افزایش نفوذ ارتش در امور غیر نظامی، استفاده از زور به عنوان ابزار تسلط و قدرت سیاسی، اهمیت ارزش‌های نظامی، رشد نقش تشکیلات نظامی در امور ملی و بین المللی، و افزایش نهادها و سازمان های شبه نظامی مربوطه بوده ایم. بروز کودتای سال 1999 در پاکستان، رشد بی رویه نظامی گرایی اسراییلی ها، و انتقال میلیاردها دلار ساز و برگ های نظامی به منطقه همراه با حضور مستقیم نیروهای خارجی در افغانستان و عراق نشان داد که دوران مداخله های سیاسی نظامیان در خاورمیانه به پایان نرسیده است. در واقع، مداخله نابجا و مستقیم نظامیان در سیاست مهم ترین مانع گسترش جامعه مدنی و توسعه انسانی در خاورمیانه بوده است. بخش نخست پژوهش به بررسی سیر تحول نظریه های مهم مداخله ارتش در سیاست اختصاص داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MILITARISM INTERVENTION IN POLITICS IN THE MIDDLE EAST

نویسنده [English]

  • Saideh Lotfian
چکیده [English]

In the Middle East since the end of the WW II, we have witnessed a growing influence of the military in civilian affairs, the use of force as a frequently-used instrument of political power and dominance, the importance of military values, the increasing significance of the role of the regional military establishment in domestic and international affairs, and the growth in the number of paramilitary organizations. The occurrence of the 1999 military coup in Pakistan, the irrepressible militarization of Israeli foreign policy, the transfer of huge quantities of military equipment to the region along with the presence of foreign military forces in Iraq and Afghanistan indicate that the age of military intervention in politics and the threat of military coup in the Middle East are far from over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • army
  • Coup
  • Intervention
  • Militarism
  • Military
  • Paramilitary
  • politics