هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در سال های اخیر هویت از جایگاهی مهم در علوم اجتماعی برخوردار شده است. در روابط بین الملل نیز به طور خاص از دهه 1990 تاکنون مباحث متعدد و دامنه دار حول هویت مطرح شده است. سوال اصلی این مقاله این است که هویت یا به بیانی بهتر، نگرش هویت‌محور چه تاثیری بر مقوله های بنیادین روابط بین الملل دارد. به این منظور ابتدا در مقدمه بحث به اهمیت هویت در دهه اخیر و مباحث فرانظری و نظری درباره آن در روابط بین‌الملل می‌پردازیم. سپس مفهوم هویت را به طور خاص مد نظر قرار داده، می‌کوشیم دقایق بحث در باره آن را مشخص سازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTITY AND IR THEORETICAL CONCEPTS

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzadeh
  • Heidar Ali Masoudi
چکیده [English]

Identity has emerged gradually within contemporary debates in social science and has led to vivid debates in International Relations. The aim of this article is to show how identity, or identity-oriented approach, may affect fundamental theoretical concepts of IR. At first the importance of identity in theoretical and meta-theoretical debates in IR is discussed. Then identity itself is conceptualized. On the basis of a distinction made between political and normative impacts of identity, the next two sections examine the ways in which they have influenced changes in theoretical concepts such as power, security, sovereignty and diplomacy as well as normative ones such as human rights and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diplomacy
  • Ethics
  • human rights
  • Identity
  • IR
  • power
  • security
  • Sovereignty