فرآیند سیاست گذاری اقتصادی در شرایط رکود در امریکا 2009-2007

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد.
این مقاله به ارزیابی سیاست های اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخص های رکود اقتصادی می پردازد که به صورت کاهش نرخ بهره، جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی، از راه سیاست های نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکود منجر شود. این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROCESS OF ECONOMIC POLICYMAKING IN U.S. RECESSION ERA: 2007-2009

نویسنده [English]

  • Abbas Mossalanejad
چکیده [English]

Economic recession is considered as a repeatable and constant phenomenon in capitalist economy. Countries which experienced rapid economic growth have inevitably applied a balancing program after that. Generally, whenever industrial, financial and commercial developments occurred in a rapid growth, the reverse and changing processes would appear. Consequently, they will affect the financial and international trade market.
In the mid-1990s, global economy has faced different situations from the limited recession to the recovery or reconstruction period. Among the industrial countries, those which have not enough trends to activate economy with productive approach have had a severe recession. In other words, the United States and European countries help global financial economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Failure
  • Economic Investigation
  • Employment Rate
  • Joint Benefits
  • Middle Class
  • Recession Period